Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Preses relīze

Mazinās sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības

Pēc 2018. gada provizoriskajiem datiem sieviešu stundas vidējā bruto darba samaksa bija par 14,1 % mazāka nekā vīriešu, un tas ir zemākais rādītājs kopš 2012. gada. 2017. gadā sievietes stundā nopelnīja vidēji par 15,7 % mazāk nekā vīrieši. Vislielākā atalgojuma atšķirība (17,3 %) bija 2014. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) aprēķins.

2018. gadā vislielākā darba samaksas atšķirība bija finanšu un apdrošināšanas nozarē, kur vīriešu darba samaksa stundā bija vidēji par 27,6 % lielāka nekā sieviešu.

Sieviešu un vīriešu vidējās bruto darba samaksas stundā atšķirības 2018. gadā pa nozarēm*
 (procentos)

darba samaksas stundā atšķirības 2018. gadā pa nozarēm

*Atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai Eiropas Kopienā NACE 2. red.
**Visas nozares, izņemot lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību un valsts pārvaldi

Samazinās normāla, pieaug nepilna darba laika samaksas atšķirības

2018. gadā normālu darba laiku strādājošo sieviešu atalgojums bija par 17,1 % zemāks nekā vīriešu, savukārt nepilnu darba laika strādājošo sieviešu atalgojuma atšķirība bija nedaudz mazāka – 12,7 %.

Sieviešu un vīriešu stundas vidējās bruto darba samaksas atšķirības pēc darba slodzes 
(procentos, visas nozares, izņemot lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību un valsts pārvaldi)

 

2018. gadā sieviešu un vīriešu stundas darba samaksas atšķirības rādītājs privātajā sektorā sasniedza zemāko līmeni   10,7%. Arī sabiedriskajā sektorā atšķirība sieviešu un vīriešu atalgojumā ir mazāka nekā pirms desmit gadiem  2018.gadā tā bija 13,4%, 2009.gadā  13,7%.

Salīdzinot ar 2017. gadu, atšķirība starp sieviešu un vīriešu atalgojumu sabiedriskajā sektorā saruka par 0,2 procentpunktiem, bet privātajā – par 2,7 procentpunktiem.

Salīdzinot ar 2017. gadu, 2018. gadā sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības samazinājās visās vecuma grupās.

Vismazākā atšķirība starp sieviešu un vīriešu atalgojumu stundā bija vecuma grupā 55–64 gadi (9,9 %).Vislielākās  -vecuma grupās 35–44 gadi, kur sieviešu atalgojums bija par 16,9 % zemāks nekā vīriešu, kā arī 25–34 gadi (16,5%).

Sieviešu un vīriešu vidējās bruto darba samaksas stundā atšķirības rādītājs pa vecuma grupām
 (procentos)

Vecuma grupa, gadi

2014

2015

2016

2017

2018

< 25

14,0

13,0

13,2

13,9

13,5

25-34

14,7

15,8

16,1

17.1

16,5

35-44

22,7

22,8

21,0

19,2

16,9

45-54

14,6

15,9

14,9

14,6

12,8

55-64

14,4

14,8

13,5

12,3

9,9

≥ 65

15,7

16,8

17,1

15,1

11,2

Metodoloģiskā informācija

Sieviešu un vīriešu stundas darba samaksas atšķirības rādītājs ir viens no Eiropas Savienības Ilgtspējīgās attīstības mērķu indikatoriem (angl .Gender Pay Gap), kas tiek aprēķināts saskaņā ar ES statistikas biroja Eurostat  metodoloģiju un tiek izmantots starptautiskiem salīdzinājumiem. To izmanto, lai uzraudzītu progresu dzimumlīdztiesības jomā.

CSP publicē arī sieviešu un vīriešu mēneša vidējās darba samaksas atšķirības rādītāju, kuru izmanto dzimumu darba samaksas ikgadējiem salīdzinājumiem Latvijā un kas pēc aprēķināšanas metodoloģijas un respondentu mērķa populācijas atšķiras no stundas darba samaksas atšķirības rādītāja.

Mēneša darba samaksas atšķirības rādītājs bieži vien ir lielāks nekā rādītājs, kas aprēķināts no stundas darba samaksas, jo sievietes dažādu iemeslu dēļ, piemēram, kopjot slimu bērnu vai dodoties grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā, parasti nostrādā mazāk dienu, kas ietekmē mēneša darba samaksas lielumu.

gap

Ieteikt