Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Oficiālās statistikas sistēma

Ministru kabineta noteikumi Nr. 644 "Oficiālās statistikas programma 2020.–2022. gadam".
Iestāžu, kas ir atbildīgas par oficiālās statistikas sagatavošanu, sniegtā informācija par oficiālās statistikas publicēšanas termiņiem un veidu. 

Lejupielādēt

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) nodrošinātā statistika (datu tabulas, preses relīzes, publikācijas u. c.) pieejama Oficiālās statistikas portālā un Eurostat datubāzē.

Centrālās statistikas pārvaldes publicēšanas kalendāru un nesen publicēto statistiku skatīt vietnes sadaļā "Datu publicēšanas kalendārs".

CSP kontaktpersonas statistikas koordinācijas jautājumos

Jautājumiem par oficiālās statistikas sistēmu, tās koordināciju aicinām  izmantot e-pastu: oficiala.statistika@csb.gov.lv

Evija Vinciuna
Oficiālā statistikas programma, statistikas veidlapas
evija.vinciuna@csb.gov.lv
67366629

Nadežda Orlova
Klasifikācijas
nadezda.orlova@csb.gov.lv
67366962

Uldis Ainārs
Datu izplatīšana
uldis.ainars@csb.gov.lv
67366920

Ieva Pauļuka
Kvalitātes vispārīgās prasības, Eiropas Statistikas prakses kodekss
ieva.pauluka@csb.gov.lv
67366770

Kaspars Vasaraudzis
ANO un OECD statistikas jautājumi
kaspars.vasaraudzis@csb.gov.lv
67366820