Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Statistikas iestādes

Statistikas iestādes, kas nodrošina oficiālo Eiropas statistiku (ONAs)

Agroresursu un ekonomikas institūts
Valda Bratka
Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas vadītāja
valda.bratka@arei.lv
67167909
Oficiālā statistika par lauksaimniecības produktu standarta produkciju (standart output)

Armands Vēveris
Lauku attīstības novērtēšanas daļas eksperts / pētnieks
armands.veveris@arei.lv
28676331
Oficiālā statistika par:
Lauksaimniecības ekonomiskajiem kontiem
Lauksaimniecības produkciju salīdzināmajās un faktiskajās cenās
Nokauto liellopu un cūku skaita prognozēm

Dainis Strumpe
Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas ekonomists / zinātniskais asistents
dainis.strumpe@arei.lv
26182425
Oficiālā statistika par lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenām un to indeksiem

Lauksaimniecības datu centrs
Ingūna Slice
Lauksaimniecības departamenta direktore
inguna.slice@ldc.gov.lv
6709505429255270

Lauris Vēriņš
Datu savākšanas un atlases nodaļas vadītājs
lauris.verins@ldc.gov.lv
67095057

Nacionālais veselības dienests
Signe Širova
Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs    
signe.sirova@vmnvd.gov.lv
67045016

Zita Karjusa
Datu pārvaldības un analīzes nodaļas sistēmanalītiķe
zita.karjusa@vmnvd.gov.lv
67519978

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Ilze Briede
Migrācijas nodaļas vadītāja
ilze.briede@pmlp.gov.lv
67219546
Oficiālā statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē

Gunta Lāce
Patvēruma lietu nodaļas vecākā referente
gunta.lace@pmlp.gov.lv
67219571
Oficiālā statistika par starptautisko aizsardzību

Slimību profilakses un kontroles centrs
Jana Lepiksone
Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore
jana.lepiksone@spkc.gov.lv
67387654

Jānis Misiņš
Veselības statistikas nodaļas vadītājs
janis.misins@spkc.gov.lv
67501582

Valsts augu aizsardzības dienests
Vija Lazdauska
Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļas inspektore
vija.lazdauska@vaad.gov.lv
67550921

Valsts robežsardze
majors Vladimirs Ivanovs
Operatīvās vadības pārvaldes Analītiskās nodaļas priekšnieks
vladimirs.ivanovs@rs.gov.lv
6707576828847506

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Anta Jantone
Informācijas analīzes daļas vadītāja
anta.jantone@lvgmc.lv
67770058

Zemkopības ministrija
Ilona Mežiniece-Briede
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece
ilona.meziniece-briede@zm.gov.lv
29143935

Sanita Maže
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
Pārtikas nozares nodaļas vecākā referente
anita.maze@zm.gov.lv
67027646
Oficiālā statistika par bioloģisko lauksaimniecību

Ilze Rutkovska
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece
ilze.rutkovska@zm.gov.lv
67027108
Oficiālā statistika par:
Zvejas kuģu skaitu, galvenā kuģa dzinēja jaudu un kuģa tonnāžu
Izkrauto zivju daudzumu un vidējo cenu

Anita Krampe
Meža resursu un medību nodaļas vecākā referente
anita.krampe@zm.gov.lv
67027410
Oficiālā statistika par mežu platību, koksnes krāju, meža nozares produkciju

 

Statistikas iestādes, kas nodrošina oficiālo Latvijas statistiku

Agroresursu un ekonomikas institūts
Valda Bratka
Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas vadītāja
valda.bratka@arei.lv
67167909
Oficiālā statistika par lauksaimniecības produktu standarta produkciju (standart output)

Armands Vēveris
Lauku attīstības novērtēšanas daļas eksperts / pētnieks
armands.veveris@arei.lv
28676331
Oficiālā statistika par:
Lauksaimniecības ekonomiskajiem kontiem
Lauksaimniecības produkciju salīdzināmajās un faktiskajās cenās
Nokauto liellopu un cūku skaita prognozēm

Dainis Strumpe
Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas ekonomists / zinātniskais asistents
dainis.strumpe@arei.lv
26182425
Oficiālā statistika par lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenām un to indeksiem

Dabas aizsardzības pārvalde
Gita Strode
Dabas aizsardzības departamenta direktore
Gita.Strode@daba.gov.lv
6750976129455010

Sintija Kotāne
Dabas aizsardzības departamenta monitoringa un plānojumu nodaļas vadītāja
sintija.kotane@daba.gov.lv
28332489

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Irina Ivanova
Statistikas un analīzes daļas vadītāja
irina.ivanova@fktk.lv
67774883

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Sarmīte Klementjeva
Noziedzīgo nodarījumus uzskaites nodaļas vadītāja 
sarmite.klementjeva@ic.iem.gov.lv
67208509

Jānis Dreimanis
Integrētās sistēmas nodaļas vecākais sistēmanalītiķis
janis.dreimanis@ic.iem.gov.lv
67208597

Iepirkumu uzraudzības birojs
Renāte Kundziņa
Informācijas departamenta vecākā referente
renate.kundzina@iub.gov.lv
67326708

Baiba Ruķere-Lenkeviča
Informācijas departamenta direktores vietniece
Baiba.Rukere-Lenkevica@iub.gov.lv
67326709

Ieslodzījuma vietu pārvalde
Laura Nikolajeva
Centrālā aparāta Stratēģijas daļas vecākā referente
Laura.Nikolajeva@ievp.gov.lv
67290345

Izglītības un zinātnes ministrija
Ieva Ervalde 
Izglītības departamenta eksperte
ieva.ervalde@izm.gov.lv
65804933

Austra Irbe
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte (augstākās izglītības statistika & VIIS)
austra.irbe@izm.gov.lv
67047938

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Sanda Liepiņa
Finanšu analīzes un uzskaites nodaļas vadītāja 
sanda.liepina@iaui.gov.lv
67504953

Kultūras ministrija
Aija Upmale
Kultūrpolitikas departamenta referente
aija.upmale@km.gov.lv
67330214

Labklājības ministrija
Žanis Buhanovskis
Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
plānošanas departamenta vecākais referents
zanis.buhanovskis@lm.gov.lv
67021670
Oficiālā statistika par :
Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumiem
Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem
Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām
Aprūpi mājās
Operatīvajiem datiem par trūcīgo un maznodrošināto personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību
No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālo rehabilitāciju

Solveiga Siliņa
LM Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte
solveiga.silina@lm.gov.lv
67021598
Oficiālā statistika par kvalitatīvo informāciju par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā

Ruta Veidliņa
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte
Ruta.Veidlina@lm.gov.lv
67782951
Oficiālā statistika par invaliditātes noteikšanu

Latvijas Nacionālais arhīvs
Gita Gorbunova
Attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte
Gita.Gorbunova@arhivi.gov.lv
20043706

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Diāna Rudzīte
Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperte
diana.rudzite@lnb.lv
67806128
Oficiālā statistika par bibliotēku darbības rādītājiem

Gunta Lodziņa
Krājumu veidošanas nodaļas Izdevējdarbības statistikas eksperte
atskaites@lnb.lv
67716201,22029325
Oficiālā statistika par grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošanu, tai skaitā bērnu auditorijai

Lauksaimniecības datu centrs
Ingūna Slice
Lauksaimniecības departamenta direktore
inguna.slice@ldc.gov.lv
6709505429255270

Lauris Vēriņš
Datu savākšanas un atlases nodaļas vadītājs
lauris.verins@ldc.gov.lv
67095057

Lauku atbalsta dienests
Jānis Vaļģis
Informācijas departamenta Informācijas un statistikas daļas vadītāja vietnieks
janis.valgis@lad.gov.lv
67027858

Nacionālais kino centrs
Sanita Muceniece
Biroja administratore
sanita.muceniece@nkc.gov.lv
67358878

Lelda Ozola
Radošā Eiropa MEDIA informācijas centra vadītāja
lelda.ozola@nkc.gov.lv
67358857

Nacionālais veselības dienests
Signe Širova
Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītāja
signe.sirova@vmnvd.gov.lv
67045016

Zita Karjusa
Datu pārvaldības un analīzes nodaļas sistēmanalītiķe
zita.karjusa@vmnvd.gov.lv
67519978

Nodarbinātības valsts aģentūra
Ilze Bērziņa
Statistikas nodaļas vadītāja
ilze.berzina@nva.gov.lv
6702173126541870

Finanšu izlūkošanas dienests
Kristaps Punculis
Stratēģiskās analīzes nodaļas riska analītiķis
kristaps.punculis@fid.gov.lv
67969495

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Ilze Briede
Migrācijas nodaļas vadītāja
ilze.briede@pmlp.gov.lv
67219546
Oficiālā statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē

Gunta Lāce
Patvēruma lietu nodaļas vecākā referente
gunta.lace@pmlp.gov.lv
67219571
Oficiālā statistika par starptautisko aizsardzību

Slimību profilakses un kontroles centrs
Jana Lepiksone
Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore
jana.lepiksone@spkc.gov.lv
67387654

Jānis Misiņš
Veselības statistikas nodaļas vadītājs
janis.misins@spkc.gov.lv
67501582

Tiesu administrācija
Līga Reinfelde
Starptautiskās sadarbības un analītikas nodaļas vecākā statistiķe
Liga.Reinfelde@ta.gov.lv
67063800

Elvis Berjoza
Starptautiskās sadarbības un analītikas nodaļas vecākais statistiķis
Elvis.Berjoza@ta.gov.lv
29401741

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Ērika Peipere
Finanšu nodaļas vadītāja
erika.peipere@ugf.gov.lv  
67830625

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Juris Kreicbergs
IT departamenta statistikas datu apstrādes vadītājs
Juris.Kreicbergs@csdd.gov.lv
29245628

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"
Kristaps Timpars
Finanšu departamenta
Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas nodaļas vadītājs
Kristaps.Timpars@possessor.gov.lv
67021380, 29172000

Valsts augu aizsardzības dienests
Vija Lazdauska
Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļas inspektore
vija.lazdauska@vaad.gov.lv
67550921

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Brigita Veidmane
Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktora vietniece
brigita.veidmane@bti.gov.lv
67359142, 27073874

Aija Erno
Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta galvenā inspektore
aija.erno@bti.gov.lv
67359152, 29194361

Valsts darba inspekcija
Agnija Murāne
Darba aizsardzības nodaļas vecākā eksperte
agnija.murane@vdi.gov.lv
67021709

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Linda Gailīte
Attīstības daļas vadītāja
linda.gailite@vdzti.gov.lv
67234308

Valsts izglītības satura centrs
Lauris Grīvans
Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja vietnieks
lauris.grivans@visc.gov.lv
67814472

Valsts kase
Silvija Lansmane
Pārskatu departamenta vecākā eksperte
Silvija.Lansmane@kase.gov.lv
67094239

Valsts meža dienests
Mārīte Balode
Meža resursu pārvaldības departamenta vecākā referente
marite.balode@vmd.gov.lv
28694002

Valsts probācijas dienests
Emīls Kālis
Darbības analīzes un attīstības departamenta sistēmanalītiķis
emils.kalis@vpd.gov.lv
29391152

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Edijs Tropiņš
Portālu attīstības nodaļas sistēmu analītiķis
edijs.tropins@vraa.gov.lv
66164674

Valsts robežsardze
majors Vladimirs Ivanovs
Operatīvās vadības pārvaldes Analītiskās nodaļas priekšnieks
vladimirs.ivanovs@rs.gov.lv
6707576828847506

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Inita Ozolniece
Sabiedriskā transporta finanšu analīzes nodaļas analītiķe
inita.ozolniece@atd.lv
67686487

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Anta Jantone
Informācijas analīzes daļas vadītāja
anta.jantone@lvgmc.lv
67770058

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Evita Česka
Statistikas daļas vadītāja
evita.ceska@vsaa.lv
67013666

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Igors Rusinovs
Operatīvās vadības pārvaldes Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu nodaļas vecākais inspektors
igors.rusinovs@vugd.gov.lv
6707599627896492

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Rudīte Vesere
Vides aizsardzības departamenta direktore
rudite.vesere@varam.gov.lv
67026464

Zāļu valsts aģentūra
Kristīne Edolfa-Kalniņa
Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas eksperte
Kristine.Edolfa-Kalnina@zva.gov.lv
67078413

Zemkopības ministrija
Ilona Mežiniece-Briede
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece
ilona.meziniece-briede@zm.gov.lv
29143935

Sanita Maže
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
Pārtikas nozares nodaļas vecākā referente
anita.maze@zm.gov.lv
67027646

Ilze Rutkovska
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece
ilze.rutkovska@zm.gov.lv
67027108
Oficiālā statistika par:
Zvejas kuģu skaitu, galvenā kuģa dzinēja jaudu un kuģa tonnāžu
Izkrauto zivju daudzumu un vidējo cenu

Anita Krampe
Meža resursu un medību nodaļas vecākā referente
anita.krampe@zm.gov.lv
67027410
​​​​​​​
Oficiālā statistika par mežu platību, koksnes krāju, meža nozares produkciju