Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Statistikas iestādes

Statistikas iestādes, kas nodrošina oficiālo Eiropas statistiku (ONAs)

Agroresursu un ekonomikas institūts
Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas vadītāja
Valda Bratka, Dr.oec.
valda.bratka@arei.lv
67167909

Lauksaimniecības datu centrs
Ingūna Slice
Lauksaimniecības departamenta direktore
inguna.slice@ldc.gov.lv
6709505429255270

Nacionālais veselības dienests
Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs    
Signe Širova
signe.sirova@vmnvd.gov.lv
67045016

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Migrācijas nodaļas vadītāja
Ilze Briede
ilze.briede@pmlp.gov.lv
67219546

Patvēruma lietu nodaļas vecākā referente
Gunta Lāce
gunta.lace@pmlp.gov.lv
67219571

Slimību profilakses un kontroles centrs
Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore
Jana Lepiksone
jana.lepiksone@spkc.gov.lv
67387654

Valsts robežsardze
Operatīvās vadības pārvaldes Analītiskās nodaļas galvenais inspektors kapteinis
Vladimirs Ivanovs
vladimirs.ivanovs@rs.gov.lv
67075768

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Informācijas analīzes daļas vadītāja
Anta Jantone
anta.jantone@lvgmc.lv
67770058

Zemkopības ministrija
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece
Ilona Mežiniece-Briede
ilona.meziniece-briede@zm.gov.lv
29143935

Valsts augu aizsardzības dienests
Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļas inspektore
Vija Lazdauska
vija.lazdauska@vaad.gov.lv
67550921

 

Statistikas iestādes, kas nodrošina oficiālo Latvijas statistiku

Agroresursu un ekonomikas institūts
Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas vadītāja
Valda Bratka, Dr.oec.
valda.bratka@arei.lv
67167909

Dabas aizsardzības pārvalde
Gita Strode
Dabas aizsardzības departamenta direktore
Gita.Strode@daba.gov.lv
6750976129455010

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Irina Ivanova
Statistikas un analīzes daļas vadītāja
irina.ivanova@fktk.lv
67774883

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Sarmīte Klementjeva
Noziedzīgo nodarījumus uzskaites nodaļas vadītāja 
sarmite.klementjeva@ic.iem.gov.lv
67208509

Iepirkumu uzraudzības birojs
Renāte Kundziņa
Informācijas departamenta vecākā referente
renate.kundzina@iub.gov.lv
67326708

Ieslodzījuma vietu pārvalde
Žanna Staskeviča
Pārvaldes centrālā aparāta
Administratīvās daļas galvenā inspektore
zanna.staskevica@ievp.gov.lv
6729023825413553

Izglītības un zinātnes ministrija
Ieva Ervalde 
Izglītības departamenta eksperte
ieva.ervalde@izm.gov.lv
65804933

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Sanda Liepiņa
Finanšu analīzes un uzskaites nodaļas vadītāja 
sanda.liepina@iaui.gov.lv
67504953

Kultūras ministrija
Aija Upmale
Kultūrpolitikas departamenta referente
aija.upmale@km.gov.lv
67330214

Labklājības ministrija
Solveiga Siliņa
LM Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte
solveiga.silina@lm.gov.lv
67021598

Žanis Buhanovskis
LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
plānošanas departamenta vecākais referents
zanis.buhanovskis@lm.gov.lv
67021670

Latvijas Nacionālais arhīvs
Māra Sprūdža
Direktore
mara.sprudza@arhivi.gov.lv
67212539

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Diāna Rudzīte
Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperte
diana.rudzite@lnb.lv
67806128

Gunta Lodziņa
Krājumu veidošanas nodaļas Izdevējdarbības statistikas eksperte
atskaites@lnb.lv
67716201,22029325

Lauksaimniecības datu centrs
Ingūna Slice
Lauksaimniecības departamenta direktore
inguna.slice@ldc.gov.lv
6709505429255270

Lauku atbalsta dienests
Jānis Vaļģis
Informācijas departamenta Informācijas un statistikas daļas vadītāja vietnieks
janis.valgis@lad.gov.lv
67027858

Nacionālais kino centrs
Sanita Muceniece
Biroja administratore
sanita.muceniece@nkc.gov.lv
67358878

Nacionālais veselības dienests
Signe Širova
Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītāja
signe.sirova@vmnvd.gov.lv
67045016

Nodarbinātības valsts aģentūra
Ilze Bērziņa
Statistikas nodaļas vadītāja
ilze.berzina@nva.gov.lv
6702173126541870

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Kristaps Punculis
Statistiķis
kristaps.punculis@kd.gov.lv
67969495

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Ilze Briede
Migrācijas nodaļas vadītāja
ilze.briede@pmlp.gov.lv
67219546

Gunta Lāce
Patvēruma lietu nodaļas vecākā referente
gunta.lace@pmlp.gov.lv
67219571

Slimību profilakses un kontroles centrs
Jana Lepiksone
Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore
jana.lepiksone@spkc.gov.lv
67387654

Tiesu administrācija
Ina Degle
Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas vecākā referente
ina.degle@ta.gov.lv
29401741

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Ērika Peipere
Finanšu nodaļas vadītāja
erika.peipere@ugf.gov.lv  
67830625

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Aldis Lāma
IT daļas priekšnieka vietnieks
aldis.lama@csdd.gov.lv
67025710

Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"
Jolanta Roze
Finanšu dienesta vadītāja
jolanta.roze@pa.gov.lv
67021376

Valsts augu aizsardzības dienests
Vija Lazdauska
Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļas inspektore
vija.lazdauska@vaad.gov.lv
67550921

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Laura Ķurbe
Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktora vietniece
laura.kurbe@bti.gov.lv
67893686

Valsts darba inspekcija
Agnija Murāne
Darba aizsardzības nodaļas vecākā eksperte
agnija.murane@vdi.gov.lv
67021709

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Linda Gailīte
Attīstības daļas vadītāja
linda.gailite@vdzti.gov.lv
67234308

Valsts izglītības satura centrs
Lauris Grīvans
Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja vietnieks
lauris.grivans@visc.gov.lv
67814472

Valsts kase
Gunta Medne
Valsts kases pārvaldnieka vietniece
gunta.medne@kase.gov.lv
67094216

Valsts meža dienests
Solvita Mūrniece
Meža resursu pārvaldības departamenta direktore
solvita.murniece@vmd.gov.lv
67228390

Valsts probācijas dienests
Emīls Kālis
Sistēmanalītiķis
emils.kalis@vpd.gov.lv
67021175

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Edijs Tropiņš
Portālu attīstības nodaļas sistēmu analītiķis
edijs.tropins@vraa.gov.lv
66164674

Valsts robežsardze
Vladimirs Ivanovs
Operatīvās vadības pārvaldes Analītiskās nodaļas galvenais inspektors kapteinis
vladimirs.ivanovs@rs.gov.lv
67075768

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Inita Ozolniece
Sabiedriskā transporta finanšu analīzes nodaļas analītiķe
inita.ozolniece@atd.lv
67686487

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Anta Jantone
Informācijas analīzes daļas vadītāja
anta.jantone@lvgmc.lv
67770058

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Evita Česka
Statistikas daļas vadītāja
evita.ceska@vsaa.lv
67013666

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Igors Rusinovs
Operatīvās vadības pārvaldes Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu nodaļas vecākais inspektors
igors.rusinovs@vugd.gov.lv
6707599627896492

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Rudīte Vesere
Vides aizsardzības departamenta direktore
rudite.vesere@varam.gov.lv
67026464

Zāļu valsts aģentūra
Elma Gailīte
Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas vadītāja
elma.gailite@zva.gov.lv
67078436

Zemkopības ministrija
Ilona Mežiniece-Briede
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece
ilona.meziniece-briede@zm.gov.lv
29143935